ဦးတိုးအောင်မြင့်

Independent Director

Present Directorships in listed Companies  - 
- Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co., Ltd.
- Myanmar Citizens Bank Ltd
Date of appointment  -  30.3.2021
Last re-appointed -  23.3.2022
Interest in the Company  -  None

ဦးတိုးအောင်မြင့်သည် ကုမ္ပဏီ၏ လွပ်လပ်သော ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာနတွင် ၁၉၈၀ခုနှစ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပြီး ၁၉၈၁ခုနှစ်မှ ၁၉၈၅ခုနှစ်အထိ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၌ အရာရှိအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ခုနှစ်မှစ၍ ၂၀၁၈ခုနှစ်အထိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် နှစ်ပေါင်း(၃၃)နှစ်တိုင်တိုင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ရာထူးဖြင့် သြဂုတ်လ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစား ယူခဲ့ပါသည်။ တွဲဖက်တာဝန်များအနေဖြင့် သြဂုတ်လ၂၀၁၆ခုနှစ်မှ သြဂုတ်လ၂၀၁၈ခုနှစ်အထိ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဗဟိုလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မြန်မာအထူးစီးပွားရေးဇုန်ဗဟိုအဖွဲ့တွင် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်တွင်လည်း ၂၀၁၆ခုနှစ် မှ ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၁ခုနှစ်အထိ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ်မှစ၍ ယခုလက်ရှိ အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်တွင် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌအဖြစ် တာ၀န်ယူ ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ၁၉၅၈ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကြီးမှ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ သိပ္ပံဘွဲ့အား ၁၉၇၉ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၇ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှ ပေးအပ်သော စီမံခန့်ခွဲမှု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းဆင်း လက်မှတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ဂျပန်-စင်္ကာပူ (AOIS/TDB)မှ ပေးအပ်သော Certificate of Export Market Development Programme ကိုလည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ Mekong Institute တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး Certificate of Enterprise Reform for the GMS အား ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ Certificate of Leadership for Competitive Enterprise System in the GMS အား၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် Temasek Foundation International မှ Certificate of Global Supply Chain Policy for Senior  Officer Course၊ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး သင်တန်းကျောင်းမှ ပေးအပ်သော Diploma in International Economic Relations and Development (IERD) နှင့် Civil Service College (Singapore) မှ ပေးအပ်သော Certificate of Temasek Foundation International Governance and Public Administration Programme တို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။